Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Судска полиција
Републике Српске

Правилници

   1 - 6 / 8  >

Резултати сортирани према приоритету и датуму вијести
Правилник о руковођењу у Судској полицији Републике Српске

Правилник о руковођењу у Судској полицији Републике Српске

Правилник о руковођењу у Судској полицији Републике Српске

10.04.2019.

Правилник о изгледу униформе Судске полиције Републике Српске и начину обављања послова у цивилној одјећи или посебној службеној униформи са опремом

Правилник о изгледу униформе Судске полиције Републике Српске и начину обављања послова у цивилној одјећи или посебној службеној униформи са опремом

Правилник о изгледу униформе Судске полиције Републике Српске и начину обављања послова у цивилној одјећи или посебној службеној униформи са опремом

10.04.2019.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Судској полицији Републике Српске

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Судској полицији Републике Српске

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Судској полицији Републике Српске

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности службеника Судске полиције

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности службеника Судске полиције

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности службеника Судске полиције

Правилник о изгледу значке и службене легитимације Судске полиције Републике Српске

Правилник о изгледу значке и службене легитимације Судске полиције Републике Српске

Правилник о изгледу значке и службене легитимације Судске полиције Републике Српске

Правилник о поступку и критеријуму за оцјену рада службеника Судске полиције Републике Српске

Правилник о поступку и критеријуму за оцјену рада службеника Судске полиције Републике Српске

Правилник о поступку и критеријуму за оцјену рада службеника Судске полиције Републике Српске

   1 - 6 / 8  >