Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

26.12.2019.

Nadležnost Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci može biti:

- stvarna
- mjesna
- nadležnost suda u sporovima s međunarodnim elementom.

Pitanje nadležnosti suda regulisano je odredbama članova 15-52 Zakona o parničnom postupku.

Stvarna nadležnost Okružnog privrednog suda Banjaluka utvrđena je odredbom člana 33 Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl.gl. RS br.37/12) kojom je propisano da Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju o:

1. parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice,

2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na unutrašnjim vodama, kao i sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika,

3. u sporovima koji se odnose na avione,kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim gdje se radi o prevozu putnika,

4. u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine,

5. u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum,

6. u postupcima stečaja i likvidacije,

7. u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar,

8. o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova,

9. o sprovođenju izvršnog postupka po vjerodostojnim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna ili fizička lica koja u svojstvu samostalnog preduzetnika obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja i po izvršnim notarskim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica,

10. o određivanju mjera obezbjeđenja,

11. o pružanju pravne pomoći sudovima u RS i BiH iz svoje nadležnosti,

12. o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti,

13. o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem i

14. o vršenju drugih poslova uređenih zakonom.

 

Mjesna nadležnosti suda može biti: opšta, izberiva, isključiva, supsidijarna.

Mjesnu nadležnost može odrediti neposredno viši sud (Viši privredni sud Banja Luka), na osnovu čl.49.ZPP-a u vezi sa čl.27 v.tačka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS (Sl.gl.RS br.119/08).

Postoji i sporazum o mjesnoj nadležnosti (čl.52 ZPP-a).

 

Okružni privredni sud Banja Luka mjesno je nadležan za slijedeće opštine:

- Banja Luka, Čelinac, Gradiška, Istočni Drvar, Jezero, Kneževo, Kotor-Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić-Grad, Petrovac, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Šipovo.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh