Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

ODLUKU o dopuni Odluke o režimu rada VSTV-a BiH povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID - 19)

27.03.2020.

ODLUKU o dopuni Odluke o režimu rada VSTV-a BiH povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID - 19)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

ODLUKU o režimu rada VSTV-a BiH povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID -19)

27.03.2020.

ODLUKU o režimu rada VSTV-a BiH povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID -19)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini

23.03.2020.

Broj: 08-02-2-1020-2/2020

Sarajevo, 22.3.2020. godine                                                                                     

           

 

Na osnovu člana 17. stav (1) tačka 30) Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“br.25/04,93/05,48/07i 15/08) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je održalo telefonsku sjednicu 22.03.2020.godine i donijelo:

 

 

O D L U K U 

o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini

       U cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja pojave širenja COVID-19 (korona) virusa u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, nalažu se sljedeće mjere:

 

 1. Odlažu se glavni pretresi u krivičnoj materiji osim u predmetima:
 • u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora
 • u kojima postoji opasnost od zastarjelosti
 • u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini
 1. Odlažu se ročišta u prekršajnoj materiji osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom Korona virusa (COVID-19). Dežurni sudija iz prekršajne oblasti može ocijeniti da i drugi predmet zbog razloga hitnosti može uzeti u rad.
 2. Odlažu se ročišta u građanskoj materiji osim u predmetima u kojima se treba odlučiti o mjeri osiguranja.
 3. U sudovima je potrebno organizovati dežurstva sudija iz krivične, građanske i prekršajne materije za postupanje po predmetima iz čl. 1. 2. i 3. ove odluke.
 4. U tužilaštvima je potrebno uspostaviti dežurstva potrebnog broja tužilaca za postupanje po predmetima iz člana 1. ove odluke.
 5. U sudove i tužilaštva na posao dolaze samo sudije i tužioci koji su dežurni taj dan u skladu sa listama dežurstava.
 6. Dežurne sudije iz građanske oblasti mogu pojedinačno odlučiti o neodložnoj potrebi rada po pojedinačnim predmetima na osnovu procjene slučaja i njegove hitnosti. Za sudije koji sude u drugom i trećem stepenu potrebno je organizovati i omogućiti rad kod kuće a u slučaju potrebe mogu se organizovati ad hoc sjednice vijeća po procjeni predsjednika suda.
 7. U sudovima i tužilaštvima potrebo je organizovati dežurne službe za obavljanje administrativnih poslova.
 8. Nepoštivanje ove odluke povlači odgovornost.
 9. Predsjednici sudova i glavni tužioci su u obavezi procijeniti opasnost po zdravlje ljudi i donijeti ad hoc odluke koje su u pogledu organizacije rada u sudovima i tužilaštvima restriktivnije od mjera iz ove odluke ukoliko je potrebno. Mjere iz ove odluke smatraju se minimalnim restriktivnim mjerama.
 10. Ova oduka je na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 (korona) virusom u Bosni i Hercegovini

                                                                                                                            predsjednik

 

 

                                                                                                                           Milan Tegeltija

 

 

Dostaviti:

 • Svim rukovodiocima pravosudnih institucija
 • a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anonimizirana Odluka DDK KONAČNA broj: 04-07-6-812-20/2019

17.03.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anonimizirana Odluka Vijeća po žalbi N.V. KONAČNA broj: 04-07-6-380-1/2020

17.03.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-39-7/2020

04.03.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-100-4/2020

04.03.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anonimizirana odluka PDK o prihvatanju sporazuma broj: 04-07-6-255-2/2020

23.01.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije na osnovu priznanja, broj 04-07-6-2745-5/2019.

16.01.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anonimizirana odluka PDK o prihvatanju sporazuma broj: 04-07-6-2772-7/2019

05.12.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh