Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

28.11.2019.

(Sarajevo, 28. novembar 2019. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 27. i 28. novembra 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

 • Zdenko Vranjić, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Šamcu; 
 • Žarko Milić, na poziciju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju;
Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.


Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. januara 2020. godine. 

-  kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izjava VSTS-a BiH povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

27.11.2019.

(Sarajevo, 27. novembar 2019. godine) - Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (Savjet) želi da podsjeti građane naše zemlje da se trenutno u svijetu, i u Bosni i Hercegovini, odvija kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

Upravo iz ovog razloga Savjet želi da iskoristi priliku i podsjeti javnost i pravosudnu zajednicu da Savjet podržava borbu protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja koje se svakodnevno dešava uključujući nasilje u porodici, silovanje i seksualno uznemiravanje te osuđuje kršenje osnovnih ljudskih prava koja su priznata ustavom i zakonom.

Smatramo da je rodno zasnovano nasilje neprihvatljivo te da o ovom problemu treba javno govoriti, kao i da je krucijalan preduslov za konačno rješavanje ovog problema međusobna saradnja svih relevantnih aktera, kako nadležnih državnih institucija, tako i relevantnih organizacija civilnog društva, ali i primjena međunarodnih dokumenta koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala i koji, podsjećamo, imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.

Željeli bi dodati da je juče, 26. novembra 2019. godine, u organizaciji Savjeta, u partnerstvu sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Federacije BiH, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Brčko distrikta BiH, Udruženjem žena sudija BiH, Udruženjem sudija Suda BiH i Udruženjem tužilaca Federacije BiH, održan Okrugli sto na temu postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja, koji je okupio nosioce pravosudnih funkcija. Na okruglom stolu su prezentovane pozitivne i negativne prakse u procesuiranju predmeta rodno zasnovanog nasilja te su predloženi načini za prevazilaženje izazova u postupanju u predmetima ove vrste.

Pored toga, napominjemo i da će, u okviru međunarodne kampanje, biti održana i napredna obuka za imenovane savjetnike i savjetnice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, i to 6. decembra 2019. godine, u saradnji sa Udruženjem „Atlantska inicijativa“ iz Sarajeva.

Obzirom na naše nadležnosti i ulogu u pravosudnom sistemu, vjerujemo da Savjet može dati značajan doprinos unapređenju položaja žena žrtava nasilja u kontaktu sa pravosuđem te se, na taj način, pridružiti naporima drugih institucija i organizacija civilnog društva u osiguravanju života bez nasilja i diskriminacije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

07.11.2019.

(Sarajevo, 7. novembar 2019. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice, koja se održava 6. i 7. novembra 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Mirsad Bilajac, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Bosansko-Podrinjskog kantona;
 • Sofija Vrdoljak, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Livnu;
 • Mladen Stojanović, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 Livno;
 • Mirjana Đerić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-Neretvanskog kantona;
 • Sabina Beganović, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-Neretvanskog kantona;
 • Jezdimir Spasojević, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
 • Amar Osmančaušević, na poziciju stručnog saradnika u Općinskom sudu u Sarajevu;

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. decembra 2019. godine.

-    kraj  -

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Šefica Misije OSCE-a u BiH u nastupnoj posjeti VSTV-u BiH

07.11.2019.

Ambasadorka Kathleen Kalavec, šefica Misije OSCE-a u BiH bila je danas u nastupnoj posjeti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.


Tokom posjete, ambasadorka Kalavec je navela oblasti u kojima je ostvarena dugogodišnja saradnja sa VSTV-om BiH i bosanskohercegovačkim pravosuđem u cjelini.


Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija je rekao da VSTV BiH cijeni podršku koju Misije OSCE-a u BiH pruža pravosuđu ističući važnost međusobnog uvažavanja i otvorenog razgovora o svim pitanjima značajnim za efikasno funkcionisanje pravosuđa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nastavlja unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina uz podršku Evropske unije

21.10.2019.

Podržavajući jačanje vladavine prava, kvalitete i integriteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, počev od 2014. godine, kroz državne pakete pomoći IPA 2012/2013, Evropska unija alocirala je pravosudnim institucijama sredstva u iznosu od 14,8 miliona EUR, sistematski fokusirajući implementaciju mjera unaprjeđenja efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina. Dana 6. oktobra 2019. godine okončana je druga faza podrške Evropske unije IPA 2013 implementirane kroz projekat „Unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“. Usaglašavajući cilj podrške sa realizacijom mjera propisanih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina te finansirajući rad 21 nosioca pravosudne funkcije i 114 pozicija stručnog osoblja, u iznosu od 7,4 miliona EUR, drugom fazom podrške, značajno su unaprijeđeni ljudski i materijalni kapaciteti u ukupno 23 pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini. 
Pored navedenog, korisnici podrške EU bili su Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Ministarstvo pravde BiH. Implementacija projekta rezultirala je značajnim unaprjeđenjem efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u tužilaštvima u BiH, ostvarujući time temeljni projektni cilj u zadovoljavajućoj vrijednosti.

Sukladno zakonskim nadležnostima, projektna komponenta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  BiH pružala je stručnu i administrativnu podršku Nadzornom tijelu za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Nadzorno tijelo), kao i tehničku podršku pravosudnim institucijama u koordinaciji svih projektnih aktivnosti i praćenju rada na predmetima ratnih zločina. Kontinuiranim nadzorom VSTV-a BiH nad efikasnošću procesuiranja predmeta ratnih zločina i implementiranim sistemskim mjerama unapređenja, broj neriješenih predmeta ratnih zločina u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini značajno je smanjen u prethodnom periodu. Također, aktivnostima VSTV-a BiH na organizaciji i održavanju redovnih profesionalnih skupova u formi okruglog stola, unaprijeđene su vještine i stručna znanja preko 300 sudija, tužilaca i advokata.

Uz podršku projektnog tima VSTV-a BiH, Nadzorno tijelo je implementiralo, odnosno započelo s implementacijom niza mjera usmjerenih ka unaprjeđenju realizacije ciljeva Državne strategije. Uspostavljena je centralizovana baza e-podataka i dokaza u predmetima ratnih zločina u Tužilaštvu BiH, poduzete su mjere harmonizacije sudske prakse u predmetima ratnih zločina u okviru Panela za ujednačavanje sudske prakse u krivičnoj oblasti, te je započeto sa unaprjeđenjem funkcionisanja regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Također, adekvatnom raspodjelom, unaprijeđena je prohodnost mehanizma prenošenja predmeta ratnih zločina između nivoa pravosuđa u BiH kao jednog od strateških ciljeva.

Potvrđujući svoju poziciju ključnog partnera pravosuđa Bosne i Hercegovine, Evropska unija je 4. oktobra 2019. godine odobrila dodatnih 1,4 miliona EUR pomoći za rješavanje predmeta ratnih zločina. Dodatna sredstva, planirana za implementaciju u periodu 2019/2020. godina usmjerena su ka daljem unaprjeđenju procesuiranja predmeta ratnih zločina, kako kroz jačanje ljudskih resursa, tako i kroz podršku u radu Nadzornog tijela u daljem monitoringu i koordinaciji aktivnosti na implementaciji Strategije za ratne zločine. 


Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570. 


-KRAJ-
 
Ovaj projekat finansira Evropska unija  


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

16.10.2019.

(Sarajevo, 16. oktobar 2019. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice, koja se održava 16. oktobra 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovani su:
 • Diana Kajmaković, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine; 
 • Milanko Kajganić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine; 
Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:
 • Dženana Brković, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Zenici;
 • Ankica Čuljak, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Ljubuškom;
 • Muhamed Vejzović, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Srebreniku;
 • Jasmina Miljković, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Velikoj Kladuši;
Na nivou Republike Srpske, imenovani su:
 • Muhamed Gruhonjić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini; 
 • Stanko Nuić, zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. 
Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. novembra 2019. godine. 

-   kraj   -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sudovi u BiH za devet mjeseci riješili 129.530 najstarijih predmeta

09.10.2019.

(Sarajevo, 9. oktobar 2019. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini su, za devet mjeseci tekuće godine, riješili 129.530 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 76% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 170.286 najstarijih predmeta. U periodu 01.01.-30.09.2019. godine u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 83.809 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 41.629 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 2.473 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.619 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta. 

Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi u prosjeku ostvarili 73% plana dok su sudovi viših instanci, realizovali 92% plana. 

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH. 

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.09.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anketa nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti

10.09.2019.

(Sarajevo, 10.9.2019. godine)  - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti Radne grupe za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, uz stručnu podršku USAID Projekta pravosuđa u BiH, pripremilo je i provelo Anketu nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti u periodu od 26.6. do 12.7.2019. godine, sa sadržajem i na način kako je provedena u prethodna dva anketna ciklusa u 2015. i 2017. godini.

Svrha provođenja Ankete je praćenje eventualnih promjena mišljenja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini o pitanjima etičnosti i disciplinske odgovornosti koje ona obrađuje. 

Anketu čine dva dijela: 
 1. Analiza potreba za edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija o pravosudnoj etici i sukobu interesa i 
 2. Istraživanje percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o pravičnosti i nepristrasnosti disciplinskog postupka. 
Rezultate provedene ankete možete pročitati u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Oproštajna posjeta šefa Misije OSCE-a u BiH

28.08.2019.

U okviru svoje oproštajne posjete, danas je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) posjetio ambasador Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH. 

Ambasador Berton se obratio prisutnim članovima VSTV-a BiH ističući ključnu ulogu VSTV-a BiH u očuvanju nezavisnosti pravosuđa.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija se zahvalio ambasadoru Bertonu na njegovom ličnom doprinosu, naglašavajuću da su OSCE i VSTV BiH dugogodišnji partneri u reformi pravosuđa i, generalno, na polju jačanja i unapređenja pravosudnog sistema.

Posjeta je okončana uz obostrane želje za nastavak saradnje na visokom nivou.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, NENAD VRANJEŠ

15.08.2019.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo Nenad Vranješ, bivši tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.  
Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog tužioca Vranješa, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi Predsjedništva, VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 
Nenad Vranješ je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1975. godine, a pravosudni ispit položio 1977. godine u Sarajevu.
Karijeru je započeo kao sudski pripravnik Osnovnog suda u Banja Luci u januaru 1976. godine.
U julu 1977. godine izabran je za zamjenika tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu Banja Luka gdje je dužnost obavljao do februara 1991. godine, kada prelazi u advokate i taj posao obavlja do juna 2003. godine.
Za tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske izbran je u julu 2003. godine i taj posao je obavljao do jula 2019. godine.
Bio je član Advokatske komore Republike Srpske i Bosne i Hercegovine te Upravnog odgovora Udruženja tužilaca Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh