Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

IN MEMORIAM, DŽENETA HADŽIĆ

27.06.2019.

Duboko ožalošćeni obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Dr.sc. Dženeta Hadžić, uvažena sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli preminula dana 26.06.2019. godine.

Komemorativni skup povodom smrti sutkinje Dženete Hadžić će se održati dana 29. juna 2019. godine u 13:00 sati u maloj sali BKC Tuzla. Ispraćaj će se obaviti u subotu, 29. juna 2019. godine, u 16.00 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla.

Dr.sc. Dženeta Hadžić je rođena je 25.03.1976. godine u Tuzli. Diplomirala je na Pravnom fakultet Univerziteta u Sarajevu 2001. godine.

Pravosudni ispit položila je 2004. godine. Pripravnički staž obavila je u Općini Tuzla, Općinskom tužilaštvu Tuzla i Kantonalnom tužilaštvu Tuzla. Pravosudnu karijeru je započela 2006. godine kao stručni saradnik u Općinskom sudu u Tuzli, a 2007. godine imenovana je za tužiteljicu u Kantonalnom tužilaštu Tuzlanskog kantona.

Kraći vremenski period obavljala je  poslove advokata u svojoj advokatskoj kancelariji.

Na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Tuzli imenovana je 2014. godine, gdje je sve do svoje smrti obavljale poslove sudije na krivičnom i upravnom referatu.

Magistar društvenih nauka iz područja  prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli stiče 2012. godine  dok zvanje Doktora pravnih nauka  na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko Distrikt stiče 2018. godine.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici, rodbini  i prijateljima uvažene sutkinje Dženeta Hadžić, kolektiv  Kantonalnog suda u Tuzli, izražava iskreno saučešće.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Memorandum o saradnji zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

11.06.2019.

Poštovani,

Više informacija možete pogledati u prilogu.

Hvala,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

11.06.2019.

Presuda ovog suda broj  03 0 K 015025 16 K  od 03.10.2016.godine,

kojom je optuženi MIRZA KARJAŠEVIĆ, zbog tri krivična djela razbojništvo u sticaju sa krivičnim djelom nasilničko ponašanje,osuđen  i to:

 

-za krivično djelo nasilničko ponašanje na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci,

 

-a za tri (3) krivična djela razbojništvo oslobađen  od optužbe,

 

 POTVRĐENA je odlukom VSFBIH broj 03 0 K 015025 17 Kž 3 od 29.05.2019.godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe

17.04.2019.

Poštovani,

 

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

 

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.  

 

 

Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maj 2019. godine.

 

 

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

 

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

 

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

 

-       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

-       samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

-       zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

 

 

Prednosti sudske nagodbe

 

Sudska nagodba predstavlja:

 

Kraći i efikasniji postupak

 

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

 

 

Jeftiniji postupak

 

Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

 

Jednostavniji postupak

 

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

 

Sigurnost i povjerenje

 

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

 

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

 

 

 

 

S poštovanjem,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Press konferencija za novinare u Kantonalnom sudu u Tuzli

27.03.2019.

P O Z I V

na press konferenciju za novinare u Kantonalnom sudu u Tuzli

U četvrtak, 28. marta 2019. godine u 11,00 sati u kabinetu predsjednika Kantonlanog suda u Tuzli (III sprat) održat će se press konferencija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Provstepena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

20.03.2019.

         Kantonalni sud u Tuzli, odlučujući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona broj T03 0 KT 0062772 18 2 od 20.06.2018. godine, koja je potvrđena dana 21.06.2018.godine, nakon održanog pretresa u prisustvu tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, optuženog Fehima Zulića i njegovog branioca, advokata Hećimović Bakira, dana 15.03.2019.godine donio i u prisustvu stranaka i branioca optuženog javno objavio

 

U IME FEDERACIJE BOSJE I HERCEGOVINE !

 

P R E S U D U

 

 

Optuženi FEHIM ZULIĆ sa ličnim podacima kao u spisu predmeta, NK radnik, nezaposlen, neoženjen, pismen, sa  završenom osnovnom školom, lošeg imovnog stanja, osuđivan kao prema podacima iz kaznene evidencije.

 

K R I V  J E

 

         za krivično djelo  ubistvo iz člana 166. stav  2. tačka a) u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona,

 

         za krivično djelo oduzimanje tuđe pokretnine iz člana 291. stav 2. u vezi  sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog zakona

 

         za krivično djelo neovlašteno nabavljanje, držanje i predaja oružja i bitnih dijelova za oružje iz člana 72. Zakona o oružju i municiji „Službene novine Tuzlanskog kantona broj 17 od 31.12.2015 godine,

 

 

         za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i municije iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona,

 

         pa se optuženom Zulić Fehimu, uz primjenu člana 54. stav 1. i člana  49. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuju kazne zatvora i to:

 

 

za krivično djelo  ubistvo iz člana 166. stav  2. tačka a) u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 (trideset) godine;

 

za krivično djelo oduzimanje tuđe pokretnine iz člana 291. stav 2. u vezi  sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog zakona kazna zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca

 

za krivično djelo neovlašteno nabavljanje, držanje i predaja oružja i bitnih dijelova za oružje iz člana 72. Zakona o oružju i municiji „Službene novine Tuzlanskog kantona broj 17 od 31.12.2015 godine, kazna zatvora u trajanju od tri mjesec;

 

za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i municije iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona, kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci

 

         pa se, optuženom Zulić Fehimu, na osnovu člana 54. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

IZRIČE

 

JEDINSTVENA KAZNA DUGOTRAJNOG ZATVORA

U TRAJANJU OD 31 (trideset jednu) GODINU

 

         Na osnovu člana 54. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 26.03.2017.godine do 26.04.2017.godine i od 26.03.2018.godine, pa nadalje.

 

         Na osnovu člana 78. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, od optuženog se oduzima vatreno oružje, puška tip AK-47 Kalašnjikov, odnosno njena rumunska modifikacija marke „PM“ model 63 (sa fiksnim kundakom), kalibra 7,62 mm, fabričke oznake „AEA 3679“, okvir za municiju sa 2 (dva) komada bojeve municije kalibra 7,62 x 39 mm, okvir za municiju sa 25 (dvadeset pet) komada bojeve municije kalibra 7,62 x 39 mm,

 

         Na osnovu člana 202. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi se oslobađa dužnosti da naknadi troškove krivičnog postupka.

 

         Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine oštećeni Hajdarević Senaid i Hajdarević Sedin, upućuju se da imovinskopravni zahtjev mogu ostvarivati u parničnom postupku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh