Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Ružica Jukić

sudija Općinskog suda u Tuzli
potpredsjednik VSTV BiH
mandat: 06.2012 – 06.2020.

Ružica Jukić rođena je 4. juna 1963. godine u Par Selu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1999. godine, a pravosudni ispit položila 2001. godine u Sarajevu.

Nakon završetka pripravničkog staža od maja 2001. godine obavlja poslove stručnog saradnika u Kantonalnom sudu u Tuzli. U novembru 2004. godine imenovana je za sudiju Općinskog suda u Živinicama gdje je radila na vanparničnom i parničnom referatu i bila šef Građanskog odjeljenja. U maju 2009. godine imenovana je za sudiju Općinskog suda u Tuzli gdje radi na krivičnom referatu.

Za člana VSTVBiH izabrana je u junu 2012. godine od sudija općinskih i kantonlanih sudova Federacije Bosne i Hercegovine. Zamijenila je Danijelu Mikić, sudiju Općinskog suda u Sarajevu, čiji je mandat u VSTVBiH istekao 3. juna 2012. godine. U maju 2016. godine ponovo je izabrana za člana VSTV-a BiH glasovima sudija općinskih i kantonalnih sudova Federacije Bosne i Hercegovine.

Ostale dužnosti i članstva tokom karijere:

  • Predsjednik Udruženja sudija Tuzlanskog kantona;
  • član Koordinacionog odbora Udruženja žena sudija u BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh