Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Mahmut Švraka

glavni republički tužilac, Republičko tužilaštvo RS
član VSTV BiH
mandat: 9.2017-9.2021.

Mahmut Švraka rođen je 02.02.1957. godine u mjestu Dogani, opština Jajce u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1986. godine, a pravosudni ispit je položio 1999. godine u Sarajevu. Notarski ispit je položio 2007. godine u Banjaluci.

Od 1986. do 1988. godine radio je kao rukovodilac sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova u ITK  „Triko“ u Bosanskoj Gradišci, nakon čega do 1992. godine obavlja poslove rukovodioca pravnog sektora „Kozara“ RO „Jedinstvo“ OOUR „Ciglana“ Bosanska Gradiška.

Od aprila 1989. do augusta 1992. godine obavlja dužnosti predsjednika Sindikata i direktora zadruge Općinskog vijeća SS Sindikata Bosanska Gradiška, nakon čega odlazi u Njemačku.

Po povratku iz Njemačke, 1999. godine počinje advokatsku karijeru u vlastitom Advokatskom uredu u Bosanskom Petrovcu, koja traje do 2004. godine.

Na mjesto tužioca Okružnog tužilaštva Banja Luka imenovan je 2004. godine i tu dužnost obavlja do 2006. godine kada je imenovan za Zamjenika glavnog specijalnog tužioca Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala pri Okružnom tužilaštvu Banja Luka – Specijalno tužilaštvo.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je Mahmuta Švraku imenovalo za Glavnog republičkog tužioca Republičkog tužilaštva Republike Srpske, i tu funkciju obavlja od 01. avgusta 2011. godine.

Za člana VSTV-a BiH izabran je 14.11.2014. godine od strane Kolegija tužilaca Republičkog tužilaštva Republike Srpske.

Odlukom Kolegija tužilaca Opšteg i Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, 18.9.2017. godine ponovo je izabran za člana VSTV-a BiH iz reda tužilaca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh