Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH (Projekat IPA 2013) predstavlja nastavak podrške Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u sistematskom pristupu rješavanja problema procesuiranja predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), i to u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je obezbjeđeno ukupno 14,8 miliona eura, namijenjenih finansiranju plata sudija, tužilaca, i dodatnog osoblja koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina, kao i za materijalne troškove pravosudnih institucija  nastale u vezi procesuiranja ovih predmeta.

Sveukupni cilj podrške obezbjeđene kroz Projekat IPA 2012/2013 je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (KTRZ predmeta) za 50% u periodu od pet godina.

Aktivnosti koje su provedene u okviru prve faze projekta – IPA 2012 imale su za učinak da su pravosudne institucije korisnici ostvarili očekivane rezultate i periodične ciljeve, što je kroz svoje zaključke konstatovalo Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (u daljem tekstu: Nadzorno tijelo), koje je ključni partner EU u okviru ove podrške.

Projekat IPA 2013 predstavlja drugu fazu podrške EU pravosuđu u BiH za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Na osnovu Ugovora o grantu potpisanog 20.12.2016. godine između EU i  Ministarstva finansija i trezora BiH (u daljem tekstu: MFT BiH) obezbjeđeno je 7,4 miliona eura za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravosudnih institucija za procesuiranje ovih predmeta.
MFT BiH kao potpisnik Ugovora o grantu, na osnovu odluke EU o dodjeli sredstava pojedinačnim institucijama, vrši distribuciju sredstava krajnjim korisnicima Projekta IPA 2013 preko nadležnih ministarstava finansija.

U okviru Projekta IPA 2013, čiji su korisnici 15 tužilaštava i 8 sudova, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Odsjek krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH (u daljem tekstu: OKO), obezbijeđena su sredstva za plate 15 tužilaca, 6 sudija i 114 uposlenika za pružanje podrške sudijama i tužiocima u radu na predmetima ratnih zločina (stručni saradnici i savjetnici, istražitelji, psiholozi, administrativno – tehničko osoblje i dr.) te značajna sredstva za materijalne troškove u vezi procesuiranja ovih predmeta.

Pored ostvarenja gore navedenog cilja, u okviru ove faze Projekta očekivani rezultati su:

  1. Osnaženi ljudski i materijalni kapaciteti za rad na predmetima ratnih zločina u relevantnim sudovima i tužilaštvima
  2. Unapređeni stručni kapaciteti sudija i tužilaca  za rad na predmetima ratnih zločina.
  3. Unapređeni kapaciteti advokata odbrane u predmetima ratnih zločina

U skladu s vizijom i misijom, zakonskim nadležnostima, te bogatim iskustvom u implementaciji projekata koje finansira EU, VSTV BiH kao jedan od korisnika ima značajnu ulogu u pružanju podrške pravosudnim institucijama korisnicima u ostvarivanju projektnih ciljeva i rezultata. U tom kontekstu, uloga VSTV BiH obuhvata praćenje rada na predmetima ratnih zločina i ostvarenja predviđenih ciljeva; dostavljanje izvještaja Nadzornom tijelu i donatoru o postignutim rezultatima; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške radu Nadzornog tijela; jačanje kapaciteta sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina kroz organizacije stručnih skupova i sastanaka te koordinaciju projektnih aktivnosti između institucija korisnika Projekta IPA 2013 s jedne strane te MFT BiH i donatora sa druge strane.

Projektom IPA 2013 EU je pokazala svoje opredjeljenje za dalje pružanje podrške pravosuđu BiH u efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, očekujući nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom projekta IPA 2012 i njegovog doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina u BiH.

Tehničke informacije

Trajanje projekta: decembar 2016. –  januar 2019. godine

Mjesto/područje implementacije projektnih aktivnosti: Bosna i Hercegovina

Ukupan budžet projekta: 7,4 miliona eura

Budžet VSTV-a BiH: 450 000,00 eura

Donator: Evropska unija putem granta dodijeljenog Ministarstvu finansija i trezora BiH

Voditelj projekta:  Ministarstvo finansija i trezora BiH

Kontakt informacije:

Jasmin Muratagić
Rukovodilac Projekta Unapređenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013 (dio Projekta koji implementira VSTV BiH):
Tel: 033 704 668
mail: jasmin.muratagic@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh