Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Prvostepena presuda u predmetu protiv Jerka Ivankovića Lijanovića i Stipe Šakića

17.01.2018.

Kantonalni sud u Tuzli,  u vijeću sastavljenom od sudija Vildane Helić kao predsjednika vijeća,   Rozalije Džanić i Samira Jusičić kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv optuženih Jerka Ivankovića Lijanovića i Stipe Šakića izreklo je dana 16.01.2018.godine, prvostepenu presudu optuženim Jerki Ivanković Lijanović i Stipi Šakiću što su počinili krivična djela i to:

 

Jerko Ivanković Lijanovi,  krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela - iz člana 340. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 59. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42 od 21.07.2010.godine), opisano pod tačkom A) optužnice,  u sticaju sa produženim krivičnim djelom - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja - iz člana 383. stav 3., u vezi stavom 1., a sve u vezi sa članovima 54. i 55. KZ F BiH, opisano pod tačkom B) optužnice,

 

dok je Stipe Šakić počinio krivično djelo - Udruživanje radi činjenja krivičnih djela - iz člana 340. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH u vezi sa članom 59. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42 od 21.07.2010.godine), opisano pod tačkom A) optužnice, u sticaju sa produženim krivičnim djelom - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja – iz člana 383. stav 3. u vezi stavom 1. KZ FBiH, opisano pod tačkom B) optužnice, sve to u vezi sa članovima 33., 54. i 55. KZ FBiH.

               

pa   je sud

 

OPTUŽENOM JERKU IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ, na osnovu člana  54. stav 1.,  člana 340. stav 1., člana 383. stav 3., člana  42., člana 43. i člana 49. i 55. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i člana 59. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42 od 21.07.2010.godine),

 

za

- krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340 stav 1,  Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom  59. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BIH broj 42 od 21.07.2010.godine),utvrdio kaznu zatvora  1 jedne godine.

 

- za produženo krivično djelo - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja - iz člana 383 stav 3, u vezi stavom 1, a sve u vezi sa članom 55 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio kaznu zatvora  u trajanju od  8 ( osam) godina i 6 (šest ) mjeseci,

 

dok  je

 

OPTUŽENOM STIPI ŠAKIĆ, na osnovu člana  54. stav 1.,  člana 340. stav 1, člana  383 stav 3, člana  42, člana 43., člana 49., 55 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i člana 59. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine federacije BIH broj 42 od 21.07.2010.godine), a u odnosu na produženo krivično djelo - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja – iz člana 383 stav 3 u vezi stavom 1 KZ FBiH, opisano pod tačkom B) optužnice,  i na osnovu člana 50 točka b) u vezi sa članom 51. stav 1. točka b) KZ FBiH.

               

za

-       krivično djelo  udruživanje radi činjenja krivičnih djela - iz člana 340. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH u vezi sa članom  59. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine federacije BIH broj 42 od 21.07.2010.godine),utvrdio novčanu kaznu u iznosu od 18.000KM, a

 

-       za produženo krivično djelo - Zloupotreba položaja ili ovlaštenja – iz člana 383 stav 3 u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine  u vezi sa članovima 33, 55 KZ FBiH utvrdio kaznu zatvora  u trajanju od 1 ( jedne) godine

 

te je sud na osnovu člana 54. stav 2. tačka b) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

O S U D I O

 

OPTUŽENOG JERKA IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ

 

                NA  JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 9  (DEVET)  GODINA

 

a na osnovu člana 54. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

OPTUŽENOG STIPU ŠAKIĆ,

 

                NA  JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 1 (jedne)  GODINE i novčanu kaznu u iznosu od 18.000KM

 

 

                Na osnovu člana  76. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne  i Hercegovine u vezi sa članom 30. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42 od 21.07.2010.godine ), optuženom Jerku IVANKOVIĆ Lijanović izriče se sigurnosna mjera  zabrane vršenja dužnosti ministra na nivou Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 2 (dvije) godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.

 

 

                Na osnovu člana 383. stav 4. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 64. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 42 od 21.07.2010.godine), od optuženih Jerka Ivanković Lijanović i Stipe Šakić oduzima se pribavljena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom i to: od optuženog Jerka Ivankovića Lijanovića u iznosu od 652,861,38 KM, a od optuženog Stipe Šakića u iznosu od  5.717,37 KM, te se utvrđuje da novac postaje vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine a na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ( „Službene novine Federacije BiH“, broj  71/2014 od 03.09.2014.godine).

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh