• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Razgledanje spisa

  Razgledanje spisa

  24.12.2019.

  Stranke u postupku, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise, dok se ostalim licima koje imaju i dokažu opravdan pravni interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa.

  Stranke, njihove punomoćnike i zakonske zastupnike o stanju predmeta obavještava radnik na upisniku, a na osnovu stanja iz elektronske baze podataka i spisa.

  Obavještenja iz prethodnog stava će se ograničiti na podatke o tome u kom se stadijumu postupak nalazi.

  Pri davanju obavjesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi.

  Ostalim licima daju se obavještenja o stanju predmeta samo po odobrenju postupajućeg sudije.

  Za fotokopiranje sudskih spisa predmeta koji su u toku odobrenje daje postupajući sudija, a ukoliko je isti arhiviran, odobrenje daje predsjednik suda ili lice koje on ovlasti. 

  Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se svakog radnog dana u sudskom upisniku/pisarnici u prizemlju suda na određenom mjestu i pod nadzorom upisničara, svakog radnog dana u vremenu od 11:00 do 13:00 časova.

  Ukoliko se stranka prilikom podnošenja zahtjeva za kopiranje spisa predmeta poziva na Zakon o slobodi pristupa informacijama RS, ista ne snosi obavezu plaćanja troškova kopiranja za prvih 10 stranica materijala, a nakon desete stranice 0,20 KM po stranici.

  U ostalim slučajevima plaća se taksa u iznosu od 0,50 Km po stranici.

  885 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1