• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska policija

  26.12.2019.

  Sudska policija Republike Srpske osnovana je na osnovu Zakona o sudskoj policiji u Republici Srpskoj (sl.gl.RS br.49/02) koji je utvrdio njenu organizaciju, nadležnost, ovlaštenja, prava i obaveze, sredstva za rad, radno-pravne odnose, prava i obaveze, te disciplinsku i materijalnu odgovornost, a započela je sa radom 01.12.2003. godine.

  Sudska policija Republike Srpske je nadležna da pomaže u radu svim redovnim sudovima u Republici Srpskoj, pa tako i Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci u smislu vršenja stalnog nadzora na ulazu u zgradu suda, da po potrebi prisustvuju suđenjima i obezbjeđuju red u sudnicama, asistiraju sudskim izvršiocima na terenu u realizaciji izvršnih predmeta, pružaju asistenciju i podršku portirima, odnosno radnicima na info-pultu, obezbjeđuju zaposlene u sudu, objekat i imovinu, a u slučaju potrebe mogu zatražiti pomoć i od organa unutrašnjih poslova koji su dužni da istu pomoć i pruže.

  757 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1