• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci uređuje se unutrašnja organizacija Okružnog privrednog suda Banja Luka (u daljem tekstu: Sud) i to:

  - vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug,
  - sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata: naziv radnog mjesta sa opisom poslova, oznaka vrste poslova, naziv grupe u koju poslovi spadaju i njihova složenost, vrsta školske spreme i stepen, stručni ispit, radno iskustvo i drugi uslovi potrebni za vršenje tih poslova, broj izvršilaca i način zasnivanja radnog odnosa,
  - način rukovođenja organizacionim jedinicama,
  - sjednice sudskih odjeljenja,
  - kolegij predsjednika suda,
  - stručni kolegij suda,
  - način programiranja i planiranja rada,
  - ostvarivanje javnosti rada suda i informisanje,
  - poslovi samozaštite i
  - druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i funkcionisanje suda.

  Unutrašnja organizacija suda uređuje se na taj način kojim se omogućuje i obezbjeđuje:

  - zakonito, stručno, potpuno, efikasno i racionalno obavljanje poslova,
  - efikasno rukovođenje i koordinacija rada uz nadzor nad vršenjem poslova,
  - ostvarivanje uspješne saradnje sa drugim organima i institucijama,
  - puna zaposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  - informisanje javnosti o radu suda.

  Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u sudu zasniva se na grupisanju poslova i radnih zadataka po složenosti, vrsti, srodnosti i drugim principima, kako bi se na najbolji način ostvarilo zakonito, uspješno i racionalno izvršavanje poslova i zadataka.

  Za obavljanje poslova iz djelokruga rada suda obrazovane su slijedeće organizacione jedinice:

  1. Sudska uprava

  2. Sudska odjeljenja 

  3. Odsjek za administrativno-tehničke poslove

  4. Odsjek za računovodstvo

  5. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

  6. Odsjek za registar

  Sudska odjeljenja čine parnično i vanparnično odjeljenje.

  1377 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Organizaciona šema
  • 1 - 1 / 1
  • 1