• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Oglasna ploča
 • Važne informacije
 • Sudski vještaci i tumači

  Sudski vještaci i tumači

  27.12.2019.

  U slučajevima kada je za utvrđivanje ili razjašnjenja određene činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže, sud će odrediti izvođenje dokaza vještačenjem. Vještaci se prvenstveno određuju iz reda imenovanih sudskih vještaka za određenu vrstu vještačenja. Po pravilu, vještačenje vrši jedan vještak, a složenija vještačenja će se povjeriti stručnim ustanovama, kao što su: bolnice, hemijske labaratorije, fakulteti i sl. Ako postoje ustanove za određene vrste vještačenja, kao što su vještačenje lažnog novca, rukopisa, daktiloskopsko vještačenje i slično, takva vještačenja će se u prvom redu povjeriti tim ustanovama.

  Po iskazanoj potrebi, sudovi koriste usluge stalnih sudskih tumača. Stranke koje ne poznaju nijedan od jezika koji je u službenoj upotrebi u sudu, obezbijediće o svom trošku usmeno i pismeno prevođenje procesnih radnji koje preduzimaju, kao i druga usmena i pismena prevođenja za svoje potrebe. Prevođenje vrše tumači.

  Stečajni upravnik  je poseban operativni organ stečajnog postupka, koji se određuje odlukom o otvaranju stečajnog postupka i isti pod nadzorom stečajnog sudije i povjerilaca vrši poslove stečajnog dužnika koji se sastoje u prikupljanju i unovčavanju imovine dužnika i namirenju povjerilaca, kao i druge poslove koji su definisani zakonom.

  Na ovoj stranici možete pronaći liste sudskih tumača, vještaka i stečajnih upravnika.

  Lista sudskih vještaka je objavljena u Službenom glasniku RS broj 21/11, lista sudskih tumača u broju 56/08, a lista stečajnih upravnika u broju 67/08.

  3775 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1