• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti suda

  26.12.2019.

  Okružni privredni sud u Banjoj Luci je donio normativne akte kojim se uređuje unutrašnja organizacija i funkcionisanje suda, kao i odnos prema strankama i trećim licima.

  -Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
  -Pravilnik o javnim nabavkama
  -Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
  -Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
  -Pravilnik o kućnom redu u zgradi suda
  -Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada radnika
  -Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja
  -Pravilnik o poklonima i reprezentaciji
  -Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog staja sa stvarnim stanjem
  -Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad suda i njegovih sudija i radnika
  -Pravilnik o zaštiti od požara
  -Pravilnik o upotrebi kopir-aparata
  -Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja i čuvanju voznog parka
  -Pravilnik o načinu osposobljavanja pripravnika i pripravnika-volontera (diplomiranih pravnika)
  -Kodeks poslovnog ponašanja zaposlenih u sudu
  -Index registar
  -Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja
  -Pravilnik o arhivskom poslovanju

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1