• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni Linkovi

  INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE


  Narodna skupština Republike Srpske
  www.narodnaskupstinars.net
  Vlada Republike Srpske
  www.vladars.net
  Ministarstvo pravde Republike Srpske
  www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Pages/Default.aspx
  Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
  www.rs.cest.gov.ba/
  Centar za besplatnu pravnu pomoć
  www.mpr-centar.org/
  Ministarstvo unutrašnjih poslova
  www.mup.vladars.net
  Ustavni sud Republike Srpske
  www.ustavnisud.org
  Vrhovni sud Republike Srpske
  www.vrhovnisudrs.com
  Pravobranilaštvo Republike Srpske
  www.pravobranilastvors.net
  Republičko tužilaštvo Republike Srpske
  rt-rs.pravosudje.baOkružno tužilaštvo Banja Luka
  www.okruznotuzilastvo-bl.com
  Specijalno tužilaštvo RS
  opsud-cazin.pravosudje.ba/vstv/faces/index.jsp?ins=119Poreska uprava Republike Srpske
  www.poreskaupravars.org
  Zavod za statistiku Republike Srpske
  www.rzs.rs.ba
  Pravni fakultet Banja Luka
  www.pravobl.com
  Apeiron – pravni fakultet
  www.apeiron-uni.eu/pravo.html


  INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
  www.hjpc.ba
  Agencija za državnu službu
  www.ads.gov.ba
  Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH
  www.dei.gov.ba
  Ministarstvo vanjskih poslova BiH
  www.mvp.gov.ba
  Ombdusman BiH
  www.ohro.ba
  Predsjedništvo BiH
  www.predsjednistvobih.ba
  Privredna komora BiH
  www.komorabih.com
  Ustavni sud BiH
  www.ccbh.ba
  Zemljišna administracija
  www.zkk.ba
  Uprava za indirektno oporezivanje BiH
  www.uino.gov.ba
  Tužilaštvo BiH
  www.tuzilastvobih.gov.ba
  Pravobranilaštvo BiH
  www.pbr.gov.ba/

  ADVOKATSKE KOMORE I UDRUŽENJA

  Advokatska komora Federacije Bosna i Hercegovine
  www.advokomfbih.ba
  Advokatska komora Republike Srpske
  www.advokatska.com
  Sudska praksa na internetu (Centar za sudsku dokumentaciju)
  csd.pravosudje.baBaze pravnih propisa
  www.zakon.ba
  www.legislativa.ba
  www.zakoni.ba
  Službeni glasnik Republike Srpske
  www.slglasnik.org
  Službeni list BiH
  www.sllist.ba
  Udruženje sudija BiH
  www.usbih.ba
  Udruženje medijatora BiH
  umbih.co.baCentar za edukaciju sudija i tužilaca BiH
  www.fbih.cest.gov.ba
  Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske
  udruzenjesurs.orgUdruženje sudskih tumača Republike Srpske
  www.sudskitumaci.org
  Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske
  www.udruzenjevjestaka-rs.com

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

  USAID BiH
  www.usaid.gov/ba
  OSCE
  www.oscebih.org/Default.aspx?id=0&lang=BS
  OHR
  www.ohr.int/?lang=bs
  EVROPSKA UNIJA
  www.europa.eu.int
  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
  www.echr.coe.int

  2016 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1