• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Uvjerenja i potvrde

  26.12.2019.

  Okružni privredni sud Banja Luka izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

  1.) Uvjerenje da se nad određenim pravnim licem (privrednim subjektom) ne vodi stečajni postupak, kao ni postupak likvidacije,

  2.) Uvjerenje da kod ovog suda određeno pravno lice nije predmet proglašenja stečaja za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma, aranžmana sa povjeriocima ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa zakonima i propisima BiH,  

  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge a.d. Banja Luka, ulica Vuka Karadžića br. 4 ili u mjesnim kancelarijama APIF-a u Republici Srpskoj, gdje se i preuzimaju, nakon njihove obrade u sudu. Uvjerenjima i potvrdama iz tačaka 1. i 2. dokazujete da se protiv Vas ne vode navedeni postupci pred ovim sudom, a koji će Vam na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH (sl.gl.BiH br. 39/14) služiti u svrhu učešća na tenderu ili po objavljenom konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda.


  Navedena uvjerenja i potvrde se izdaju i u svrhu:

  a.) prijava na javni konkurs/oglas za podnošenje aplikacija za dodjelu sredstava iz Fonda za podsticaj/podršku stranim investitorima u Bosni i Hercegovini,
  b.) radi aplikacija za dodjelu sredstava iz Fondova Vlade Republike Srpske,
  c.) radi aplikacija za reprogram i dodjelu kredita kod komercijalnih banaka,
  d.) radi javnih oglasa za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i lica,
  e.) radi učešća na projektima podrške zapošljavanja u Republici Srpskoj,
  f.) radi učešća u sudskim postupcima u sudovima RS i BiH,
  g.) radi dokazivanja podnešenih tužbi za pravna lica.

  Prikazana vijest je na:
  4660 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Uvjerenja i potvrde

  26.12.2019.

  Okružni privredni sud Banja Luka izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

  1.) Uvjerenje da se nad određenim pravnim licem (privrednim subjektom) ne vodi stečajni postupak, kao ni postupak likvidacije,

  2.) Uvjerenje da kod ovog suda određeno pravno lice nije predmet proglašenja stečaja za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma, aranžmana sa povjeriocima ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa zakonima i propisima BiH,  

  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge a.d. Banja Luka, ulica Vuka Karadžića br. 4 ili u mjesnim kancelarijama APIF-a u Republici Srpskoj, gdje se i preuzimaju, nakon njihove obrade u sudu. Uvjerenjima i potvrdama iz tačaka 1. i 2. dokazujete da se protiv Vas ne vode navedeni postupci pred ovim sudom, a koji će Vam na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH (sl.gl.BiH br. 39/14) služiti u svrhu učešća na tenderu ili po objavljenom konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda.


  Navedena uvjerenja i potvrde se izdaju i u svrhu:

  a.) prijava na javni konkurs/oglas za podnošenje aplikacija za dodjelu sredstava iz Fonda za podsticaj/podršku stranim investitorima u Bosni i Hercegovini,
  b.) radi aplikacija za dodjelu sredstava iz Fondova Vlade Republike Srpske,
  c.) radi aplikacija za reprogram i dodjelu kredita kod komercijalnih banaka,
  d.) radi javnih oglasa za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i lica,
  e.) radi učešća na projektima podrške zapošljavanja u Republici Srpskoj,
  f.) radi učešća u sudskim postupcima u sudovima RS i BiH,
  g.) radi dokazivanja podnešenih tužbi za pravna lica.