• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako ostvariti pristup sudskim predmetima putem Interneta?

  03.09.2013.
  Servis „Pristup sudskim predmetima putem interneta“ omogućava strankama u postupku, zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u sudske predmete putem Interneta. Pristup servisu je moguće ostvariti podnošenjem zahtjeva za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK).

  Zahtjev se može preuzeti u sudu na šalterima prijema pošte, a elektronska verzija (PDF format) je dostupna na linku desno. JPK se izdaje isključivo strankama u sudskom postupku i ne smije biti dostupan trećim licima.
   
  Zakonom o sudskim taksama (Službeni glasnik RS 73/08, 49/09, 67/13) za izdavanje JPK-a je propisana sudska taksa u iznosu od 15KM (5KM na zahtjev i 10KM na izdati pristupni kod).

  Stranke mogu postati korisnici servisa na sljedeće načine:

  1. Ličnim putem - podnošenjem zahtjeva za izdavanje JPK-a¸ uz uvid u ličnu kartu i dokaz o uplati sudske takse. Ovlašteni službenik će stranci izdati „Potvrdu o izdavanju pristupnog koda“, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji označava sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identifikuje stranku u sudskom postupku.

  2. Slanjem popunjenog zahtjeva putem pošte - Stranke u postupku imaju mogućnost da zahtijevaju izdavanje JPK-a koji će sud strankama dostaviti posredstvom pošte uz obavezno lično uručenje. Stranke koje su zainteresovane za izdavanje JPK-a, koji će im biti dostavljen putem pošte, prethodno moraju ručno popuniti zahtjev i dostaviti ga sudu (lično ili poštom). Uz zahtjev je potrebno dostaviti kopiju lične karte, kao i dokaz o uplati sudske takse.
  Sud nije obavezan izdati pristupni kod ukoliko stranka ne dostavi dokaz o uplati sudske takse.

  Važne napomene:

  JPK je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez odlaganja obavijestiti  sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku. U slučaju promjene advokata / pravnog zastupnika u sudskom predmetu, zastupana stranka je obavezna o tome obavijestiti sud. E-mail adresa koju budete koristili u postupku kreiranja korisničkog računa mora biti vezana za jednog korisnika, tačno unesena i u funkciji.


  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Kako ostvariti pristup sudskim predmetima putem Interneta?

  03.09.2013.
  Servis „Pristup sudskim predmetima putem interneta“ omogućava strankama u postupku, zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u sudske predmete putem Interneta. Pristup servisu je moguće ostvariti podnošenjem zahtjeva za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK).

  Zahtjev se može preuzeti u sudu na šalterima prijema pošte, a elektronska verzija (PDF format) je dostupna na linku desno. JPK se izdaje isključivo strankama u sudskom postupku i ne smije biti dostupan trećim licima.
   
  Zakonom o sudskim taksama (Službeni glasnik RS 73/08, 49/09, 67/13) za izdavanje JPK-a je propisana sudska taksa u iznosu od 15KM (5KM na zahtjev i 10KM na izdati pristupni kod).

  Stranke mogu postati korisnici servisa na sljedeće načine:

  1. Ličnim putem - podnošenjem zahtjeva za izdavanje JPK-a¸ uz uvid u ličnu kartu i dokaz o uplati sudske takse. Ovlašteni službenik će stranci izdati „Potvrdu o izdavanju pristupnog koda“, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji označava sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identifikuje stranku u sudskom postupku.

  2. Slanjem popunjenog zahtjeva putem pošte - Stranke u postupku imaju mogućnost da zahtijevaju izdavanje JPK-a koji će sud strankama dostaviti posredstvom pošte uz obavezno lično uručenje. Stranke koje su zainteresovane za izdavanje JPK-a, koji će im biti dostavljen putem pošte, prethodno moraju ručno popuniti zahtjev i dostaviti ga sudu (lično ili poštom). Uz zahtjev je potrebno dostaviti kopiju lične karte, kao i dokaz o uplati sudske takse.
  Sud nije obavezan izdati pristupni kod ukoliko stranka ne dostavi dokaz o uplati sudske takse.

  Važne napomene:

  JPK je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez odlaganja obavijestiti  sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku. U slučaju promjene advokata / pravnog zastupnika u sudskom predmetu, zastupana stranka je obavezna o tome obavijestiti sud. E-mail adresa koju budete koristili u postupku kreiranja korisničkog računa mora biti vezana za jednog korisnika, tačno unesena i u funkciji.