Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružni privredni sud u Banja Luci

Naziv suda : Okružni privredni sud Banja Luka

Predsjednik suda : Asmir Koričić

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda : Igor Dabić

Sekretar suda : Dragan Kojić

Adresa : Ul. Gundulićeva 108; 78000 Banja Luka

Telefon : 051/303-250

Telefon : 051/340-460

Telefaks : 051/340-451

Elektronska pošta : okpsud-banjaluka@pravosudje.ba

Web stranica : https://okprivsud-banjaluka.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00-16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da pravno lice nije pod stečajem ili pred likvidacijom; Uvjerenje da pravno lice nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prislilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma sa povjeriocima

Osoba za odnose s javnošću : Dragan Kojić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 051/303-250; lokal 115

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : okpsud-banjaluka@pravosudje.ba