Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci uređuje se unutrašnja organizacija Okružnog privrednog suda Banja Luka (u daljem tekstu: Sud) i to:

- vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug,
- sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata: naziv radnog mjesta sa opisom poslova, oznaka vrste poslova, naziv grupe u koju poslovi spadaju i njihova složenost, vrsta školske spreme i stepen, stručni ispit, radno iskustvo i drugi uslovi potrebni za vršenje tih poslova, broj izvršilaca i način zasnivanja radnog odnosa,
- način rukovođenja organizacionim jedinicama,
- sjednice sudskih odjeljenja,
- kolegij predsjednika suda,
- stručni kolegij suda,
- način programiranja i planiranja rada,
- ostvarivanje javnosti rada suda i informisanje,
- poslovi samozaštite i
- druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i funkcionisanje suda.

Unutrašnja organizacija suda uređuje se na taj način kojim se omogućuje i obezbjeđuje:

- zakonito, stručno, potpuno, efikasno i racionalno obavljanje poslova,
- efikasno rukovođenje i koordinacija rada uz nadzor nad vršenjem poslova,
- ostvarivanje uspješne saradnje sa drugim organima i institucijama,
- puna zaposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
- informisanje javnosti o radu suda.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u sudu zasniva se na grupisanju poslova i radnih zadataka po složenosti, vrsti, srodnosti i drugim principima, kako bi se na najbolji način ostvarilo zakonito, uspješno i racionalno izvršavanje poslova i zadataka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada suda obrazovane su slijedeće organizacione jedinice:

1. Sudska uprava

2. Sudska odjeljenja 

3. Odsjek za administrativno-tehničke poslove

4. Odsjek za računovodstvo

5. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

6. Odsjek za registar

Sudska odjeljenja čine parnično i vanparnično odjeljenje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Organizaciona šema