Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Akti suda

26.12.2019.

Okružni privredni sud u Banjoj Luci je donio normativne akte kojim se uređuje unutrašnja organizacija i funkcionisanje suda, kao i odnos prema strankama i trećim licima.

-Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
-Pravilnik o javnim nabavkama
-Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
-Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
-Pravilnik o kućnom redu u zgradi suda
-Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada radnika
-Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja
-Pravilnik o poklonima i reprezentaciji
-Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog staja sa stvarnim stanjem
-Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad suda i njegovih sudija i radnika
-Pravilnik o zaštiti od požara
-Pravilnik o upotrebi kopir-aparata
-Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja i čuvanju voznog parka
-Pravilnik o načinu osposobljavanja pripravnika i pripravnika-volontera (diplomiranih pravnika)
-Kodeks poslovnog ponašanja zaposlenih u sudu
-Index registar
-Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja
-Pravilnik o arhivskom poslovanju

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh