Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

Novi način registracije poslovnih subjekata

28.11.2013.

Dana 01.12.2013. godine stupa na snagu novi Zakon o registraciji poslovnih subjekata Republike Srpske koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske br. 67/13, u daljem tekstu: Zakon.

Ovim Zakonom je propisan postupak jednošalterskog sistema pružanja usluga podnosiocima prijave.

U članu 2. pod tačkom g. Zakona je propisano da poslove jednošalterskog sistema obavlja Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

U članu 6. Zakona je propisano da se postupak registracije pokreće podnošenjem prijave Agenciji ili njenim organizacionim jedinicama nezavisno od sjedišta subjekta upisa.

To znači da poslovni subjekat nije dužan više da se obraća nadležnom registarskom sudu, Republičkom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi Republike Srpske, pojedinačno, a u cilju okončanja svih aktivnosti potrebih za početak obavljanja privredne aktivnosti.

U članu 9. Zakona je propisano da Agencija prijavu sa dostavljenom dokumentacijom neposredno u pisanom obliku i elektronskim putem odmah i bez odlaganja dostavlja nadležnom registarskom sudu na odlučivanje.

Nakon što nadležni registarski sud donese odluku po prijavi podnosioca (zaključak ili rješenje) iste dostavlja podnosiocu prijave putem Agencije (član 14. stav 1. Zakona).

U članu 86. stav 4. Zakona je propisano da zahtjevi za izdavanje javnih isprava (izvodi, uvjerenja i potvrde o činjenicama koje se upisuju u sudski registar) podnose se Agenciji koja ih elektronskim putem proslijeđuje nadležnom registarskom sudu. Ove isprave podnosioci zahtjeva preuzimaju u Agenciji uz dokaz uplate takse, ako je ona posebnim propisom predviđena.

Nadležni registarski sud će i dalje izdavati kopije i prepise registarskih akata i isprava po zahtjevu stranaka a u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik RS“ broj 20/2001).

Odredbom člana 66. Zakona je propisano da se žalbe na rješenje suda podnosi sudu. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

poslovni3.jpg