Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odluka o povećanju broja sudija u sudovima Zapadnohercegovačkog kantona

05.01.2010.

Broj: 04-02-9567/09
Sarajevo, 17.12.2009. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 25. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj dana 16.12.2009. godine, donijelo

ODLUKU
o povećanju broja sudija u sudovima Zapadnohercegovačkog kantona

I

Odobrava se povećanje broja redovnih i dodatnih sudija u sudovima Zapadnohercegovačkog kantona kako slijedi:

1. Kantonalni sud u Širokom Brijegu

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih četiri (4) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti pet (5);

2. Općinski sud u Širokom Brijegu

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih šest (6) za još dvoje (2) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti osam (8); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti dva (2).

3. Općinski sud u Ljubuškom

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih pet (5) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti šest (6);

II

Imenovanje redovnih i dodatnih sudija u navedenim sudovima izvršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 44/09).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Milorad Novković
predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

 

Dostavljeno:
- Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona
- Kantonalni sud u Širokom Brijegu
- Općinski sud u Širokom Brijegu
- Općinski sud u Ljubuškom
- Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTVBiH
- a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh