Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odluka o povećanju broja sudija u sudovima Republike Srpske

05.01.2010.

Broj: 04-02-9560/09
Sarajevo, 17.12.2009. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 25. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 16.12.2009. godine, donijelo

ODLUKU
o povećanju broja sudija u sudovima Republike Srpske

I

Odobrava se povećanje broja redovnih i dodatnih sudija u sudovima Republike Srpske kako slijedi:

1. Vrhovni sud Republike Srpske

 • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih sedamnaest (17) za još dvoje (2) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti devetnaest (19);
 • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih pet (5) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti šest (6).

2. Okružni sud u Bijeljini

 • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih dvoje (2) za još troje (3) sudija, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti pet (5).

3. Okružni sud u Doboju

 • Odobrava se imenovanje jednog (1) dodatnog sudije.

4. Okružni sud u Trebinju

 • Odobrava se imenovanje jednog (1) dodatnog sudije.

5. Okružni sud u Istočnom Sarajevu

 • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih sedam (7) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti osam (8);

6. Osnovni sud u Banja Luci

 • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih sedamnaest (17) za još trinaest (13) sudija, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti trideset (30).

7. Osnovni sud u Prijedoru

 • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih dvoje (2) za još troje (3) sudija, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti pet (5).

8. Osnovni sud u Zvorniku

 • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih šest (6) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti sedam (7);
 • Odobrava se imenovanje troje (3) dodatnih sudija.

9. Osnovni sud u Gradišci

 • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti dva (2).

10. Osnovni sud u Tesliću

 • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih dvoje (2) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti tri (3).

11. Osnovni sud u Bijeljini

 • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih dvoje (2) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti tri (3).

12. Osnovni sud u Kotor Varoši

 • Odobrava se imenovanje jednog (1) dodatnog sudije.

13. Osnovni sud u Vlasenici

 • Odobrava se imenovanje jednog (1) dodatnog sudije.

II

Imenovanje redovnih i dodatnih sudija u navedenim sudovima izvršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 44/09).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Milorad Novković
predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

 

Dostavljeno:
- Ministarstvo pravde Republike Srpske
- Vrhovni sud Republike Srpske
- Okružni sud u Bijeljini
- Okružni sud u Doboju
- Okružni sud u Trebinju
- Okružni sud u Istočnom Sarajevu
- Osnovni sud u Banja Luci
- Osnovni sud u Prijedoru
- Osnovni sud u Zvorniku
- Osnovni sud u Gradišci
- Osnovni sud u Tesliću
- Osnovni sud u Bijeljini
- Osnovni sud u Kotor Varoši
- Osnovni sud u Vlasenici
- Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTVa BiH
- a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh