Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odluka o povećanju broja sudija u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine

05.01.2010.

Broj: 04-02-9562/09
Sarajevo, 17.12.2009. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 25. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 16.12.2009. godine, donijelo

ODLUKU
o povećanju broja sudija u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine

I

Odobrava se povećanje broja redovnih i dodatnih sudija u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine kako slijedi:

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih dvadeset i dva (22) za još šest (6) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti dvadeset i osam (28); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih četrnaest (14) za još pet (5) sudija, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti devetnaest (19).

II

Imenovanje redovnih i dodatnih sudija izvršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 44/09).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Milorad Novković
predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Dostavljeno:
- Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine
- Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
- Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTVa BiH
- a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh