Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odluka o povećanju broja sudija u sudovima Tuzlanskog kantona

05.01.2010.

Broj: 04-02-9563/09
Sarajevo, 17.12.2009. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 25. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 16.12.2009. godine, donijelo

ODLUKU
o povećanju broja sudija u sudovima Tuzlanskog kantona

I

Odobrava se povećanje broja redovnih i dodatnih sudija u sudovima Tuzlanskog kantona kako slijedi:

1. Kantonalni sud u Tuzli

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih dvadeset (20) za još troje (3) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti dvadeset i tri (23); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih dva (2) za još sedam (7), tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti devet (9).

2. Općinski sud u Tuzli

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih trideset i pet (35) za još troje (3) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti trideset i osam (38);
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih četrnaest (14) za još šest (6), tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti dvadeset (20).

3. Općinski sud u Gračanici

  • Odobrava se imenovanje dvoje (2) dodatnih sudija.

4. Općinski sud u Gradačcu

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih osam (8) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti devet (9); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih dvoje (2) za još dvoje (2), tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti četiri (4).

5. Općinski sud u Kalesiji

  • Odobrava se imenovanje dvoje (2) dodatnih sudija.

6. Općinski sud u Živinicama

  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih dvoje (2) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti tri (3).

II

Imenovanje redovnih i dodatnih sudija u navedenim sudovima izvršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 44/09).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Milorad Novković
predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Dostavljeno:
- Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
- Kantonalni sud u Tuzli
- Općinski sud u Tuzli
- Općinski sud u Gračanici
- Općinski sud u Gradačcu
- Općinski sud u Kalesiji
- Općinski sud u Živinicama
- Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTVa BiH
- a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh