Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odluka o povećanju broja sudija u sudovima Srednjobosanskog kantona

05.01.2010.

Broj: 04-02-9564/09
Sarajevo, 17.12.2009. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 25. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 16.12.2009. godine, donijelo

ODLUKU
o povećanju broja sudija u sudovima Srednjobosanskog kantona

I

Odobrava se povećanje broja redovnih i dodatnih sudija u sudovima Srednjobosanskog kantona kako slijedi:

1. Kantonalni sud u Novom Travniku

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih deset (10) za još dvoje (2) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti dvanaest (12);

2. Općinski sud u Travniku

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih devetnaest (19) za još dvoje (2) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti dvadest i jedan (21); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih četvoro (4) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti pet (5).

3. Općinski sud u Bugojnu

  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti dva (2).

4. Općinski sud u Kiseljaku

  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija za još dvoje (2) sudija, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti tri (3).

II

Imenovanje redovnih i dodatnih sudija u navedenim sudovima, izvršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 44/09).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Milorad Novković
predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

 

Dostavljeno:
- Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona
- Kantonalni sud u Novom Travniku
- Općinski sud u Travniku
- Općinski sud u Bugojnu
- Općinski sud u Kiseljaku
- Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTVa BiH
- a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh