Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odluka o povećanju broja sudija u sudovima Zeničko-dobojskog kantona

05.01.2010.

Broj: 04-02-9566/09
Sarajevo, 17.12.2009. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 25. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 16.12.2009. godine, donijelo

ODLUKU
o povećanju broja sudija u sudovima Zeničko-dobojskog kantona

I

Odobrava se povećanje broja redovnih i dodatnih sudija u sudovima Zeničko-dobojskog kantona kako slijedi:

1. Kantonalni sud u Zenici

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih sedamnaest (17) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti osamnaest (18); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih troje (3) za još troje (3) sudija, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti šest (6).

2. Općinski sud u Zenici

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih dvadeset i šest (26) za još troje (3) sudija, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti dvadeset i devet (29); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija sa dosadašnjih sedam (7) za još pet (5) sudija, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti dvanaest (12).

3. Općinski sud u Zavidovićima

  • Odobrava se povećanje broja redovnih sudija sa dosadašnjih osam (8) za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj redovnih sudija biti devet (9); 
  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija za još troje (3) sudij, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti četiri (4).

4. Općinski sud u Tešnju

  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija za još jednog (1) sudiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti dva (2).

5. Općinski sud u Žepču

  • Odobrava se imenovanje jednog (1) dodatnog sudije.

6. Općinski sud u Kaknju

  • Odobrava se povećanje broja dodatnih sudija za još jednog (1) sduiju, tako da će sada ukupan broj dodatnih sudija biti dva (2).

II

Imenovanje redovnih i dodatnih sudija u navedenim sudovima izvršiće se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 44/09).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Milorad Novković
predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

 

Dostavljeno:
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona
- Kantonalni sud u Zenici
- Općinski sud u Zenici
- Općinski sud u Zavidovićima
- Općinski sud u Tešnju
- Općinski sud u Žepču
- Općinski sud u Kaknju
- Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTVa BiH
- a/a


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh