Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

Zakon o javnim nabavkama BiH

30.12.2014.

Dana 19.05.2014.godine u Službenom glasniku BiH broj 39/14 objavljen je novi Zakon o javnim nabavkama BiH, koji je stupio na snagu 27.11.2014.godine.

Primjenom novog Zakona o javnim nabavkama BiH,stavljena je van snage odredba člana 23.dosadašnjeg Zakona koja je propisivala uslove koje ponuđač ima zadovoljiti da bi učestvovao u postupku nabavke,a po novom Zakonu to je propisano odredbom člana 45.stav 1. i 2.

Radi navedenog,poslovni subjekti i pravna lica koja učestvuju u postupku javnih nabavki kod Ugovornih organa u BiH, dužni su poštovati primjenu predmetnih odredbi novog Zakona o javnim nabavkama BiH, te u tom smislu formulisati svoje zahtjeve za izdavanjem uvjerenja kod ovog suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh