Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

30.03.2017.

Službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, postupajući po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 K 026779 16 Kps, su dana 29.03.2017. godine na području općine Vogošća pronašli i izvršili oduzimanje putničkog motornog vozila marke BMW X6.

Isto vozilo je oduzeto od optuženog B.H. iz Vogošće, kao rezultat provođenja privremene mjere osiguranja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koja je određena od strane Kantonalnog suda u Sarajevu, u krivičnom predmetu koji se u vezi sa krivičnim djelima porezne utaje i pranja novca pred istim sudom vodi protiv više osoba.

Predmetna aktivnost je izvršena u okvirima nadležnosti Sudske policije Federacije BiH vezano za provođenje sudskih odluka kojima je određeno privremeno ili trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon izvršenog oduzimanja predmetnog vozila, službenici sudske policije su isto na čuvanje i upravljanje predali pripadnicima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Naprijed navedena operativna aktivnosti je pored ostalog i rezultat uspješne saradnje Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, koja saradnja je ranije  ozvaničena i Sporazumom o saradnji između navedenih institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh