Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Sudska policija
Republike Srpske

Potpisan Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji, između Sudske policije FBiH i Sudske policije RS

04.12.2017.

          Sudska policija Republike Srpske i Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine su dana 01.12.2017.godine u Banjoj Luci potpisale Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji.

          Sporazum su u ime navedenih institucija potpisali gđa. Vesna Antonić, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske i gos. Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pored navedenih potpisivanju sporazuma su prisustvovali gos. Željko Dragojević, direktor Sudske policije Republike Srpske i gos. DŽenad Grošo, zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

          Cilj potpisanog sporazuma je da se utvrdi način operativne saradnje i pružanja pomoći između potpisnika sporazuma koji će se provoditi u granicama ovlašćenja proisteklih iz pozitivnih zakonskih propisa.

          Između ostalog, potpisnici sporazuma se obavezuju da će po naredbama sudova ili tužilaštava, a koje se odnose na dovođenje, sprovođenje osumnjičenog, optuženog, svjedoka ili vještaka sa adrese stanovanja ili kazneno popravne ustanove, postupiti mjesno nadležna organizaciona jedinica Sudske policije, bez obzira koji sud  je izdao naredbu.

          Takođe, sporazumom su dodatno precizirana pitanja saradnje vezano za izvršenje naredbi pravosudnih institucija koje se odnose na pružanje mjera zaštite svjedoka u odnosu na svjedoke tretirane Zakonom o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku u Republici Srpskoj ili Zakonom o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

           Sporazumom je utvrđeno da entitetske Sudske policije mogu samostalno ili u organizaciji sa drugim nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta ili međunarodnim organizacijama organizovati edukacije i obuke službenika Sudske policije, te sarađivati i u svim drugim oblastima koje će doprinijeti unapređenju organizacije i rezultata rada kako institucija Sudske policije, takođe i pravosuđa u cijelini.

           Na kraju treba naglasiti da je ovo jedan od koraka za dodatno unapređenje i do sada dobre saradnje koja je od samog osnivanja ovih entitetskih institucija bila na zavidnom nivou.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

Prateće fotografije

PC010352.JPG

PC010350.JPG

PC010349.JPG