Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Sudska policija
Republike Srpske

Потписан Споразум о сарадњи, пружању помоћи и међусобној координацији, између Судске полиције ФБиХ и Судске полиције РС

04.12.2017.

          Судска полиција Републике Српске и Судска полиција Федерације Босне и Херцеговине су дана 01.12.2017.године у Бањој Луци потписале Споразум о сарадњи, пружању помоћи и међусобној координацији.

          Споразум су у име наведених институција потписали гђа. Весна Антонић, предсједница Врховног суда Републике Српске и гос. Милорад Новковић, предсједник Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, а поред наведених потписивању споразума су присуствовали гос. Жељко Драгојевић, директор Судске полиције Републике Српске и гос. Џенад Грошо, замјеник главног заповједника Судске полиције Федерације Босне и Херцеговине.

          Циљ потписаног споразума је да се утврди начин оперативне сарадње и пружања помоћи између потписника споразума који ће се проводити у границама овлашћења проистеклих из позитивних законских прописа.

          Између осталог, потписници споразума се обавезују да ће по наредбама судова или тужилаштава, а које се односе на довођење, спровођење осумњиченог, оптуженог, свједока или вјештака са адресе становања или казнено поправне установе, поступити мјесно надлежна организациона јединица Судске полиције, без обзира који суд  је издао наредбу.

          Такође, споразумом су додатно прецизирана питања сарадње везано за извршење наредби правосудних институција које се односе на пружање мјера заштите свједока у односу на свједоке третиране Законом о заштити свједока у кривичном поступку у Републици Српској или Законом о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока у Федерацији Босне и Херцеговине.

           Споразумом је утврђено да ентитетске Судске полиције могу самостално или у организацији са другим надлежним тијелима Босне и Херцеговине, ентитета или међународним организацијама организовати едукације и обуке службеника Судске полиције, те сарађивати и у свим другим областима које ће допринијети унапређењу организације и резултата рада како институција Судске полиције, такође и правосуђа у цијелини.

           На крају треба нагласити да је ово један од корака за додатно унапређење и до сада добре сарадње која је од самог оснивања ових ентитетских институција била на завидном нивоу.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

Prateće fotografije

PC010352.JPG

PC010350.JPG

PC010349.JPG