Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi zaključili 427 sudske nagodbe tokom „Sedmicâ sudske nagodbe“

27.05.2019.

(Sarajevo, 27. maj 2019. godine) – Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 427 sudskih nagodbi tokom „Sedmicâ sudske nagodbe“ koje su se održavale u periodu od 13. do 24. maja 2019. godine. 

Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (66), Općinskom sudu u Kaknju (48), Osnovnom sudu u Sokocu (40), Općinskom sudu u Banovićima (31), Osnovnom sudu u Prijedoru (31), Osnovnom sudu u Banja Luci (22) i Okružnom privrednom sudu u Banja Luci (21). Rezultati ukazuju da su građani zainteresovani za rješavanje sporova sudskom nagodbom. 

Kao najpogodnije predmeti za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, uplatu doprinosa za PIO/MIO, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu/utvrđivanje bračne stečevine, uređenje međa, materijalna davanja i drugo. 

Prema posljednjim podacima, od početka godine do danas  ukupno je zaključena 2.231 sudska nagodba. Treba podsjetiti da se od 2012. godine, implementacijom različitih aktivnosti u okviru projekata unapređenja efikasnosti pravosuđa koje finansiraju  Vlada Norveške, Vlada Švedske i Evropska unija, a koje implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), sudska nagodba kontinuirano primjenjuje u praksi.  

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, VSTV BiH izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji pokazuju da građani prihvaćaju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda. 

Također, VSTV BiH je zadovoljan što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima. Nastojanje suda da zaključi sudsku nagodbu između stranaka u sporu se često završi i povlačenjem tužbe ili spajanjem više postupaka u jedan koji se okončava sudskom nagodbom, tako da efekat sudske nagodbe prevazilazi statističke pokazatelje o broju sklopljenih nagodbi. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 594.

- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh