Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

Inicijalni sastanak u cilju razvoja projekta "IPA 2017"

21.08.2019.

Povodom planiranih aktivnosti koje se vode u cilju razvoja projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“,  i s tim u vezi svih radnji koje se odnose na izgradnju kapaciteta sudova za efikasnije procesuiranje predmeta stečaja u sudovima, u Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci kao pilot projektu će se dana 22.08.2019.godine održati inicijalni sastanak kojem će, pored Predsjednika suda i sudija na stečajnom referatu, biti prisutni i predstavnici VSTV-a BiH.

 

Navedenim projektom predviđeno je da ekonomski stručnjaci, koje je angažovalo VSTV BiH, izrade Analizu najkompleksnijih predmeta stečaja u pilot sudovima, što bi trebalo rezultirati identifikacijom i načinom rješavanja značajnih i učestalih problema iz oblasti ekonomije i finansija sa kojima se suočavaju sudije u ovim premetima, a što, između ostalog, utiče na sporu obradu i dugotrajnost ovih predmeta. Izabrani stručnjaci će, na osnovu opisane analize, takođe, razviti nastavni plan obuke i materijale (modul) za efikasno provođenje najkompleksnijih predmeta u sudovima iz ove oblasti. Konačno, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, ekonomski stručnjaci će provesti odgovarajuću obuku trenera u pravosuđu, kako bi se osigurala održivost i kontinuitet tih aktivnosti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh