Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije BiH u predmetu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnom djelom pružila asistenciju prilikom oduzimanja putničkog motornog vozila

30.01.2020.

Službenici sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Odjeljenja sudske policije sudova u Unsko – sanskom kantonu, postupajući po zahtjevu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, su dana 29.01.2020. godine istima pružili asistenciju prilikom provođenja rješenja Općinskog suda u Bihaću, broj 17 0 K 102415 19 Kpp 5 od 18.11.2019. godine kojim je određeno oduzimanje nezakonito stečene imovine pribavljene krivičnim djelom.

 

Naime, navedenog dana službenici Odjeljenja sudske policije sudova u Unsko – sanskom kantonu su u postupku provođenja sudske odluke pružili asistenciju prilikom oduzimanja putničkog motornog vozila marke PORSHE, tip 970, Panamera, vlasništvo osumnjičenog S.H., a koje je pronađeno i oduzeto na području općine Bihać.

 

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine asistencije Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom pruža na osnovu odredbi Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14) i Sporazuma o saradnji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine od 26.01.2017. godine, a u skladu sa nadležnostima iz Zakona o sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine iz kojih proizilazi da je Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine stvarno nadležna za pružanje pomoći pri izvršenju sudskih odluka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh